понеділок, 18 травня 2020 р.

Група П 35. Українська мова.

Тема.Узагальнення і  систематизація відомостей із  синтаксису, пунктуації, лінгвістики й  стилістики.
1. Повторення теоретичного матеріалу.
Дайте відповіді на питання.
— Що таке комунікація?
— Дайте визначення поняття «риторика».
— Назвіть основні ознаки речення.
— Назвіть стилістичні ресурси простого речення.
— У чому полягає стилістична своєрідність називних речень?
— Що називається синтаксисом?
— Чим зумовлюються стилістика, зміст і структура складного речення?
— У чому полягає стилістична своєрідність безособових речень?
— Які бувають комунікативні помилки?
 — Дайте визначення поняття «речення».
— Які можуть бути типові помилки в стилістичному використанні порядку слів?
— Що таке стилістичні норми?
 — У чому полягає стилістична своєрідність означено-особових речень?
2. Виконайте тренувальні вправи.
Вправа 1.
Погрупуйте слова-терміни за галузями знань. Значення незрозумілих слів з’ясуйте за словником. Зі словами однієї групи складіть усі види складних речень.
Ринок, брокер, консенсус, система, конституція, клімат, дивіденд, арена, рента, файл, тектонічний, дотація, аудит, мінеральносировинний, ліміт, біржа, меморандум, суфікс, арбітраж, папка, узагальнення, модем, феєрія, де-факто, інвестиція, новація, акредитив, паритет, гирло, складоподіл, убезпечувати, приріст, височина, інстанція, монітор.
Вправа 2.
Перекладіть фізико-математичний текст українською мовою.
Динамика 
Динамика — раздел механики, в котором изучаются закономерности механического движения макроскопических тел под воздействием приложенных к ним сил. Сила — векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других тел или полей. Сила полностью определена, если заданы ее модуль, направление и точка приложения. Прямая, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы. Инертность — свойство тел сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами. Масса — физическая величина, являющаяся мерой инертности материальной точки (тела) в поступательном движении.Импульс тела или количество движения — произведение массы тела на его скорость.
Вправа 3.
Відредагуйте речення
На цій довідці має бути фото та завірена печатка директора школи. Під такою назвою в Інтернет-газеті «Дуель» були опубліковані дорожні нотатки росіянина, який, піддавшись на американську пропаганду, рвонув на постійне місце проживання в Америку. Аргументи «Карпат» змінити перебіг подій виглядали непереконливими. Я думаю, що саме тому через цей конфлікт і відбулася проблема, коли проти нього почався такий великий тиск. Прожитковий рівень збільшать
Вправа 4.
Виконайте лексико-стилістичний аналіз тексту.
Життя, прожите у музиці 
Лучано Паваротті, один із найбільш популярних сучасних оперних виконавців, належав до групи трьох тенорів. Широко відомий своїми телевізійними концертами та гуманітарною роботою, гроші від якої він перераховував на користь біженців та Червоного Хреста. Народився видатний співак у місті Модені, що на півночі Італії, у небагатій сім’ї. Батько його був пекарем та співаком-аматором, а мати працювала на фабриці сигар. Знайомство зі світом музики для Паваротті почалося із записів батька. У віці 9 років став співати у місцевому церковному хорі разом із батьком. Великою пристрастю дитинства Паваротті був футбол. Лучано серйозно почав займатися співом 1954 р. у віці 19 років у класі Арріго Пола. 6 років навчання не принесли матеріального статку. Дебют Паваротті відбувся у ролі Рудольфа в опері «Богема» на сцені муніципального театру м. Реджіо Еміліа у квітні 1961 р. 1965 р. дебютував на сцені міланської Ла Скала, за рік — лондонської Ковент Гарден, що принесло йому перший великий успіх, який у подальшому незмінно супроводжував співака упродовж життя і привів Лучано Паваротті до світової слави. У рамках свого прощального світового туру Паваротті відвідав Україну, де в квітні 2005 р. дав концерт у палаці «Україна». (З календаря)
Схема
Лексико-стилістичний аналіз  тексту.
1. Виразне читання тексту. Стиль.
2. Лексичний коментар: з’ясування значення незнайомих слів, нормативності, інформаційності, емоційності, експресивності.
3. Характеристика лексики за походженням і тематикою.
4. Стилістична характеристика лексики (книжна, розмовна; нейтральна, стилістично забарвлена).
5. Функції багатозначних слів.
6. Доцільність використання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.
7. Роль лексичних засобів у творенні тропів, стилістичних фігур.
8. Художньо-естетична інтерпретація лексики тексту. Вплив лексико-стилістичних засобів на вираження ідейно-образного й естетичного змісту твору.
3. Для перевірки знань пройдіть тест.
4. Щодня проходьте тренувальні тести для підготовки до ЗНО.
Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар