середа, 13 травня 2020 р.

Група П-15. Українська мова.

Тема. Ненаголошені е, и в корені слова

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграф 28, ст. 85-86 Занотуйте в зошитах правила правопису "Ненаголошені е, и в коренях слів"
2. Перегляньте відео
 3. Виконайте вправи
Вправа №1

Перепишіть речення. Вставте пропущені букви, поясніть їх правопис. 

1.Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сняному (О. Гончар). 2. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні (В. Сосюра). 3. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади (М. Бажан). 4. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять (В. Лучук). 5. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й знов шумить (М. Рильський).

Вправа №2

Запишіть слова у дві колонки: у першу – з ненаголошеним е, у другу – з ненаголошеним и.

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.
Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву - прочитаєте народну мудрість.
Вправа №3
Тести.

1. Букву и  на місці пропуску треба писати в слові
А книж…чка Б горл…чка В лож…чка Г дон…чка
2. Букву и  на місці пропуску треба писати в слові
А вул….чка Б кач…чка В боч…чка Г чаш…чка
3. Букву е  на місці пропуску треба писати в слові
А печ…во Б вар…во В мар…во Г міс…во
4. Букву е на місці пропуску треба писати в слові
А зат…рати Б вит…раєш В ст….рати Г вит…рти
5. Букву и  на місці пропуску треба писати в слові
А наб…рають Б виб…руть В підб…ри Г заб…реш
6. Букву е на місці пропуску треба писати в слові
А з…мовий Б в…сіяний В кол…сковий Г пот…хеньку
7.Букву и  на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А тр…вога, пал…чка Б л…мон, мавп…нявко В пом…рати, горл…чко
Г вел…чезний, в…юшечок
8. Букву и  на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А поб…ратися, зар…во Б сп…тати, кош…ня В згар…ще, бр..хня
Г др….жати, л…ман
9. Букву и  на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А добр…во, кр…мизний Б зас…нати, к…рапатий В скр…піти, дзв…ніти
Г поз…чати, сем…ро
10. Букву е на місці пропуску треба  писати в обох словах рядка
А  м…лькати, х…мерний Б прост..лю, вогн…ще В очищ…ння, д…плом
Г п…рукар, дол….нька
11. Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А хр…бет, ш…потіти Б ос…ледець, сп…нити В тр…мтіти, кош…чок
Г кош…ня, вогн…ще
12. Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А пом…рати, т…рновий Б пром…нистий, ш…піт В кош…нятко, нов…нов….на
Г дал…чінь, сх….литися
13. Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и.
А. С…мпатія, л…мон,  с…стема, ас…метрія, ц…ферблат.
Б. Єг…пет, Пар..ж, с…лует, к…но, в…кінг.
В. Р..нг,к…ргиз, ж…раф, б…лет, ц…клон.
Г. В…мпел, г…гант, в…траж, к…моно.
14. Вкажіть, у якому рядку у всіх словах пропущено літеру е.
А.П…ч..ніг, х…тренький, мат…мат…ка, тр…вога, к…п’яток.
Б. Бр…ніти, бл..щати, л…ман, м…лькати, к…сіль.
В.Д…таль, д…р…вце, тихе…нько, к…рувати, д…путат.
Г.Зах…сник, майст…р, ч…пурний, д…сяток, тр…н…р.
15. Вкажіть, у якому рядку допущена орфографічна помилка.
А. Весна, озеро, веселий, вершина, велич.

Б.Число, вишнева, тихенько, зима, восени.
В. Травень, вітер, палець, праведний, кориневий.
Г. Лебединий, дитина, сидіти, бриніти, гриміти.
Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар