пʼятниця, 15 травня 2020 р.

Група П-15. Українська мова.

Тема. Позначення м’якості приголосних

1. Опрацюйте матеріал підручника О. Авраменка "Українська мова" 10 клас параграф 30, ст. 93 Занотуйте в зошитах правила правопису м'якого знаку


2. Перегляньте відео

 
 3. Виконайте вправи

Вправи і завдання до теми «М’який знак»


1. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м’якого знака.
Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

2. Перепишіть, вставляючи, де треба, м'який знак.
1. Мій народ головою піднісся вище тисячі стратосфер (П. Тичина). 2. Ми мостимо дороги людям грядущих золотих сторіч..! (Д. Павличко). 3. Яке глибоке щас..тя – жить, буть гідним імені людини, народу й людс..кос..ті служить! (М. Рильський). 4. Зеленійся, рідне поле, україн..с..ка ниво! (І. Франко). 5. Велетен..с..кі бачу цілі я на обріях с..вітів (М. Рильський). 6. На сон..ці ясени горят.., спадают.. ягоди з шовковиц.. . (М. Рильський). 7. Запарувала рілля, т..мяно заблищали на сон..ці одвернуті лемешами скиби землі (Григорій Тютюнник). 9. Нема ц..віту на всім с..віту, лиш на ягідон..ці, нема мені ніде ліпше, як при матінон..ці (Народна творчість).
3. Перекладіть слова українською мовою.
Меньший, девятьсот, семьюдесятью, четырёх, четырьмя, гордостью, поставьте, альянс, пюпітр, пьедестал, зелье, Полесье, мышьяк, Поволжье, Запорожье.
4. Утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-.
Ніжин, Умань, Рязань, Урал, Ковель, Чигирин, Ірпінь, Чорнобиль, Казань, село, велетень, генерал.

Вживання м’якого знака
5. Тестові завдання
І. Завдання з однією правильною відповіддю.
1. Позначте рядок, у якому в усіх словах у перекладі з російської м’який знак не пишеться:
А. накипь, смерч, песен, жнец;
Б. теперь, мазь, спален, любовь;
В. ночь, боль, гордость, кровь;
Г. верфь, поверьте, голубь, Игорь.
2. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться ь:
А. Архангел_ський, астрахан_ський, ущіл_нення, нян_чин;
Б. п’ят_сот, стіл_ці, нян_чин, століт_ній;
В. утр_ох, різ_бяр, колишеш_, століт_ній;
Г. в’єт_ся, т_мяний, Марус_чин, стил_ний.
3. Позначте рядок, у якому всі слова у давальному відмінку пишуться без ь:
А. квітка, внученька, авоська, кізонька;
Б. жінка, стеблинка, бджілка, нянька;
В. гуска, колиска, сопілка, миска;
Г. снігуронька, жінка, внученька, жменька.
4. Позначте рядок, у якому допущена помилка:
А. тьмяний, різьбяр, Маньчжурія, меншенький;
Б. вп’ятьох, цвірінчати, царських, памороззю;
В. масці, любов, котиться, неньці, безбатченко;
Г. дончине, бриньчати, цвірінчати, промінчик.
ІІ. Завдання з двома правильними відповідями.
1. Утворивши присвійні прикметники, позначте рядки, у яких перед суфіксами чинин пишеться ь:
А. приятелька, вчителька, кицька, тополька;
Б. Галька, Маринка, Васька, Микола;
В. Ніна, Оленка, вуличка, сестра, Марічка;
Г. лялька, нянька, донька, Сонька.
2. Позначте рядки, у яких всі слова пишуться без ь:
А. батал_йон, гір_кий, Гор_кий, донец_кий;
Б. сілл_ю, любов_, промін_чик, сибірс_кий;
В. сер_йозний, віс_тю, колос_ся;
Г. Кос_тя, чес_тю, міц_ний, Хар_ків.
3. Позначте рядки, у яких в усіх словах іншомовного походження пишеться ь:
А. кур_йоз, медал_йон, дон_я, кан_йон;
Б. бул_йон, кабал_єро, Н_ютон, кол_є;
В. комп_ютер, бар_єр, ател_є, кур_єр;
Г. він_єтка, жул_єн, конферанс_є.
4. Позначте рядки, у яких в новоутворених дієсловах наказового способу ІІ особи множини пишеться ь:
А. стати, підносити, котити, колихати;
Б. їхати, не мучити, мазати, вірити;
В. гнати, читати, мазати, вірити;
Г. стулити, зігнути, бубоніти, писати.
5. Позначте рядки, у яких вживається ьо:
А. с_мий, опрац_ваний, кс_ндз, вір_вка;
Б. ц_го, с_рбати, ма_ліка, під_м;
В. васил_к, дз_б, Журавл_в, син_ї;
Г. кост_л, ко_т, ки_к, ма_ран.
6. Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущений м’який знак
1. Видубец...кий монастир... . 2. Кіл...ка тисячоліт... . 3. Близ...кіст... до землі. 4. Наказ для педучилищ.... 5. Студентс...кий Хар...ків. 6. Асканійс…кий степ... . 7. Сил...ний біл... . 8. Сідла системи Брян...с...кого. 9. Признач...те збір... . 10. Мален...кий майдан...чик. 11. Дзюр...котливе джерел...це. 12. Нен...чині сл...ози. 13. Могут...ній Дніпро. 14. Уман...с...кий батал...йон. 15. Лікар... Гер...ман...чук. 16. Т...мяний погляд
Роботи надсилайте за адресою:vevtonenko@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар